Profesor Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku nedavno je na obnoviteljskoj skupštini HKD Napredak u Osijeku izabran za predsjednika ove podružnice u Republici Hrvatskoj. U razgovoru za Hrvatski glasnik govori da je novi početak rada Napretka u Osijeku od iznimnog značaja, jer gotovo i da trećina stanovnika Osijeka ima bosanskohercegovačke korijene. Vrijedno je istaknuti da HKD Napredak Osijek danas vode profesori, znanstvenici, liječnici, poduzetnici te ljudi koji daju veliki doprinos u očuvanju tradicije i kulture. „U planu su nam brojne aktivnosti, koje se prije svega odnose na promociju kulturnih i znanstvenih djelatnosti“, rekao je predsjednik HKD Napredak u Osijeku profesor Boris Crnković.

Prof. dr. Boris Crnković, predsjednik HKD Napredak Osijek

Razgovarala: Maja Nikolić

HG: Koliki je značaj obnove Napretkove podružnice u Osijeku?

CRNKOVIĆ: Osijek kao četvrti grad po veličini, gospodarsko je, sveučilišno i kulturno središte istočne Hrvatske, a ono što ga krasi je činjenica da je dugi niz godina, prije nakon Drugog svjetskog rata pa sve do Domovinskog rata, a i neposredno nakon Domovinskog rata bio iznimno atraktivan grad za useljavanje. Naime bio je to grad koji je bio u iznimno bogatoj regiji, jedan od industrijski najrazvijenijih gradova bivše države i kao takav trebao je jako puno radne snage. Ta je činjenica privukla i brojne Hrvate iz Bosne i Hercegovine koji se nastanjuju kako u gradu tako i u njegovoj okolici. Upravo zbog toga procjene su da danas i do trećina stanovnika Osijeka ima bosanskohercegovačke korijene ili je u doticaju s istima. Upravo zato je važno raditi na okupljanju tih ljudi, njihovu povezivanju međusobno, ali i povezivanju s ostalim Hrvatima Bosne i Hercegovine. Radom Napretkove podružnice zasigurno se može doprinijeti tom cilju.

HG: Možete li nas podsjetiti na povijest rada HKD Napredak u Osijeku?

CRNKOVIĆ: Povijest Napredtkove podružnice u Osijeku možemo podijeliti u dva dijela. Prvi dio se odnosi na razdoblje iz prve polovice 20. stoljeća. Naime Napretkova je podružnica osnovana 2. veljače 1922. u zgradi današnjeg Filozofskog fakulteta. Izabrano je vodstvo podružnice koje je činilo petnaest članova, a značenje podružnice očituje se u pomaganju najmlađima od jaslica i vrtića, đačkih domova za učenike i studente, te zanatlija, preko kulturnih aktivnosti koje su HKD Napredak potvrdile kao Hrvatsko kulturno društvo napretka, humanosti i solidarnosti. Po završetku Drugog svjetskog rata, 8. siječnja 1948. Narodnooslobodilački odbor Osijeka na prijedlog Glavnog zadružnog saveza donosi rješenja za provođenje stečaja i likvidacije Napretkove zadruge za štednju i zajmove Osijek, dok su protiv članova Upravnog odbora Podružnice Napretka i Napretkove zadruge provedene istrage u kojima su osuđeni na kazne zatvora, gubitak nacionalne časti, te konfiskacija imovine. Drugi se dio odnosi na kraj devedesete i godine prošlog stoljeća. U to je vrijeme obnovljen rad podružnice, a glavne su aktivnosti bile organiziranje različitih kulturnih manifestacija (izložbe, predstavljanje knjiga, koncerti) te aktivnosti okupljanja i druženja članstva. Nažalost s vremenom su aktivnosti prestali te se podružnica ugasila.

HG: Izabrani ste za predsjednika, kakve su Vaše vizije, imate li možda već neke planove?

CRNKOVIĆ: Vizija je prije svega u okupljanju što većeg broja Osječana koji porijeklu vuku iz Bosne i Hercegovine, ali i svih onih prijatelja Bosne i Hercegovine koji svojim radom i djelovanjem žele i mogu doprinijeti radu podružnice. U planu su nam brojne aktivnosti, koje se prije svega odnose na promociju kulturnih i znanstvenih djelatnosti kojima se bave Hrvati u Bosni i Hercegovini, kao i oni koji u Hrvatskoj koji vuku porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Obzirom da je jezgra podružnice iz akademskog i sveučilišnog svijeta, cilj i želja nam je u budućnosti pokrenuti i projekt stipendiranja studenata što i je jedna od temeljnih aktivnosti Napretka.

HG: Kako su ljudi u Osijeku doživjeli rad HKD Napredak?

CRNKOVIĆ: Moram priznati da sam ugodno iznenađen s odazivom koji je imala osnivačka skupština, ali i s interesom koji su brojni ljudi pokazali za rad podružnice. Siguran sam da će taj interes doprinijeti brojnim aktivnostima i vjerujem da će podružnica i njezin rad zaživjeti „punim plućima“.

HG: Tko su ljudi koji danas čine predsjedništvo i Upravni odbor HKD Napredak u Osijeku?

CRNKOVIĆ: U tjelima podružnice su: dopredsjednik prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor Sveučilišta u Osijeku, tajnik Juraj Rašić, asistent na Ekonomskom fakultetu, rizničar prof. dr. sc. Jerko Glavaš, profesor Ekonomskog fakulteta. Upravni odbor čine doc. dr. sc. Mirko Pešić-profesor Medicinskog fakulteta i poduzetnik Mirko Pešić, Vjekoslav Ćurić-ravnatelj Doma za starije i nemoćne Osijek, izv. Prof. dr. sc. Ante Novokmet – prodekan Pravnog fakulteta, Ana Stanić-predsjednica Osječke podružnice Prstena  i prof. dr. sc. Mirna Habuda Stanić -profesorica Prehrambeno tehnološkog fakulteta. Nadzorni odbor ćine prof. dr. sc. Srećko Tomas-predsjednik Slavonske udruge Hercegovaca, prof. sr. sc. Ivan Trojan, dekan Filozofskog fakulteta i predsjednik Matice hrvatske u Osijeku.

HG: Osobno, kako Vi doživljavate HKD Napredak… Ovo društvo postaje sve veća obitelj, gotovo je njegov rad prepoznat i cijenjen u cijelome svijetu. Što mislite o tome?

CRNKOVIĆ: Upravo kao što ste i rekli, ključna je riječ obitelj. Napredak uz njegove temeljne djelatnosti značajan doprinos daje u povezivanju svih onih ljudi koji se prepoznaju u temeljnim vrijednostima Napretka i upravo to povezivanje je ono što čini bogatstvo Napretka.

HG: HKD Napredak prije svega radi na očuvanju kulture i tradicije hrvatskoga naroda. U Osijeku odnosno cijeloj Slavoniji ogromno je bogatstvo te naše kulturne i povijesne baštine.  Što mislite koliki HKD Napredak može dati doprinos u njenoj promociji?

CRNKOVIĆ: Da, živimo u kraju iznimne kulturne tradicije i baštine, kako one izvorne, ali i tako one koji su brojni doseljenici donijeli sa sobom. Vjerujem da HKD Napredak može dati svoj skromni doprinos u njenoj promociji prije svega kroz organiziranje različitih kulturnih manifestacija na kojima će se ta baština predstavljati.

Hrvatski glasnik