Na osnovi članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak dana 4. prosinca 2023. godine Središnja uprava Hrvatskog kulturnog društva Napredak raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak za 2024. godinu

Središnja uprava HKD Napredak sufinancirat će iz proračunskih sredstava dio projekta ili dio predloženih projekata, a podružnica/udruga će osigurati ostatak sredstava iz svojih ili drugih izvora. Na natječaj se može konkurirati isključivo sa programskim sadržajima podružnica/udruga.

Podružnice/udruge su dužne Središnjoj upravi HKD Napredak dostaviti pisano izvješće (fotografije, plakat, poziv, medijska izvješća) o projektima koji su realizirani, a koji su bili predmet natječaja, i to najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.

Na natječaj se mogu prijaviti sve aktivne podružnice/udruge koje su dostavljale izvješća o radu kao i financijska izvješća u protekle dvije godine, i koje su potpisale i dostavile Odluku o uvažavanju organizacijske strukture i ustrojstva HKD-a Napredak i čuvanju jedinstva društva, Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, te Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD Napredak.

One podružnice/udruge koje to nisu učinile, izvješća i akte mogu dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, kako bi mogle sudjelovati na natječaju.

Prijave projekata podružnice/udruge mogu dostaviti najkasnije do 31.12.2023. godine na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Minimalan iznos koji se može odobriti je 500,00 KM za projekt, a maksimalan iznos koji se može odobriti za projekt podružnici/udruzi po ovom natječaju je 3.000,00 KM.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Podružnice/udruge koje su dobile sredstva u prošloj godini po natječaju, a nisu organizirale sadržaje ili realizirali projekt, ne mogu sudjelovati na ovom natječaju, izuzev ako je riječ o projektu ili sadržaju koji je predviđen da se realizira u dvije ili više godina.

Povjerenstvo za podružnice, udruge, klubove, zaklade i članstvo Središnje uprave HKD Napredak razmotrit će sve pristigle prijave, te svoj prijedlog za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama/udrugama dostaviti Središnjoj upravi.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Prijave na natječaj slati preporučenom poštom na adresu:

HKD Napredak – Središnja uprava
Tita 56/I
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

S naznakom „Prijava projekata podružnice/udruge HKD Napredak (naziv podružnice/ udruge/ grada)“

Prijave dostaviti i elektroničkom poštom na mail adresu: tajnik@hkdnapredak.com

PREDSJEDNIK:
Dr. sc. Nikola Čiča, v.r.