Redovita godišnja skupština HKD Napredak podružnica Novi Travnik održana je u utorak, 23. travnja 2024. godine u Osnovnoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku.

Usvajanjem Poslovnika o radu, predsjedatelja skupštine Josipa Skopljakovića i dnevnog reda, skupština je započela s radom.

Kako prethodnih godina radi epidemioloških mjera, nije bilo mogućnosti održavanja ovakvih skupova, na ovoj skupštini razmatrana su i usvojena izvješća o radu Upravnog odbora i financijsko izvješće za 2023., ali i za prethodne 2022. i 2021. Izvješća je podnio i obrazložio predsjednik podružnice Blagun Lovrinović. Također je za isto razdoblje razmatrano i usvojeno izvješće Nadzornog odbora, koje je podnio predsjednik Nadzornog odbora Stjepan Abaz.

U nastavku rada skupštine razmatran je i usvojen Program rada Upravnog odbora podružnice za 2024. Isti je usvojen jednoglasno. I u ovoj godini nastavljaju se aktivnosti na realizaciji redovitih, već tradicionalnih projekata podružnice, od kojih izdvajamo Napretkovo kulturno ljeto iNOVIraj, radionicu kreativnog pisanja za učenike osnovnih škola pod nazivom Pričam ti priču te izdavanje Novotravničkog ljetopisa, istaknuto je pored ostalog, u obrazloženju programa rada.

Na prijedlog predsjednika podružnice izabrana su dva nova člana Upravnog odbora, i to: Ivona Franjić, član i Sanja Zekić, rizničar.

Josip Križanović, dopredsjednik HKD Napredak

U ime Središnje uprave skupštini je nazočio dopredsjednik Središnje uprave i predsjednik Povjerenstva za podružnice Josip Križanović, koji se uz pozdrave obratio članovima skupštine.

HKD Napredak podružnica Novi Travnik