Hrvatsko kulturno društvo Napredak Podružnica Bugojno je u subotu 18. studenog 2023. u zgradi Hrvatskog doma održala XII. redovitu izvještajnu Skupštinu.

Nakon što su intonirane himne Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, minutom šutnje odata je počast svim stradalima u Vukovaru i Škabrnji, kao i svim preminulim članovima upravnih odbora Podružnice Bugojno i svim preminulim Napretkovcima.

Dnevni red i poslovnik o radu skupštine su usvojeni jednoglasno; izabrano je radno predsjedništvo (zapisničar, ovjerovitelji zapisnika i povjerenstvo za vjerodajnice).

Predsjednica Dubravka Vukadin podnijela je izvješće o radu podružnice za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 1. listopada 2023. godine.

Uz to je upoznala skupštinu i o predstojećim aktivnostima do konca ove kalendarske godine s naglaskom na Božić s Napretkom 2023.

U izvješću o radu Upravnog odbora istaknula je sve poteškoće s kojima se Upravni odbor nosi. Poseban naglasak je dala radu sekcija (Folklorni ansambl Napredak/voditelj Zdravko Antunović, Ženski vokalni ansambl Napredak/voditeljica Samira Merdžanić i Likovna sekcija Napredak/voditelj Besim Muminović) koje su okosnica kulturnih događanja, kao i godišnje manifestacije koje tradicionalno organizira podružnica (Pokladni karneval, Uskrs s Napretkom, Napretkovi lipanjski dani kulture i Božić s Napretkom).

Na koncu svoga izlaganja je istaknula veliko zadovoljstvo što su i pored svih teškoća itekako vidljivi rezultati ovog tima, koji sve radi volonterski, srcem i predano, ne štedeći ni trud ni vrijeme i koji se daje se za opće društveno dobro, uvijek pod Napretkovim motom: U službi čovjeka!

Nakon iscrpnog izvješća o radu, ćlanica UO Irena Ćosić je izvijestila o tijeku građevinsko-zanatskih i tehničkih radova u zgradi Hrvatskog doma, s posebnim težištem na obnovu i rekonstrukciju kazališno-kino dvorane, započete u veljači 2021. Uz to je posebno naglasila da radovi teku usporeno zbog nedostatka finacijskih sredstava. Iako se redovito javljamo na sve javne pozive, nismo zadovoljni priljevom sredstava iz natječaja.

Predsjednica Nadzornog odbora Ivanka Vrdoljak upoznala je skupštinu s radom Nadzornog odbora.

Tajnik podružnice Martin Dankić je podnio financijsko izvješće, podatke o prihodima i rashodima na mjesečnoj i godišnjoj osnovi i naveo naše partnere, sponzore i donatore.

Nakon kraće rasprave o izvješćima, skupština ih je jednoglasno usvojila i time završila s radom.

Upravni odbor HKD-a Napredak Podružnica Bugojno